Որակի սերտիֆիկատ
2021 թ-ին «Էլնոր» ապրանքանիշը Միջռուսական Որակի Ընկերության կողմից ստացել է Որակի Սերտիֆիկատ:
Այլ միջոցառումներ